Συμπλήρωμα στην ανακοίνωση για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό μας

 

Αθήνα 28/11/2012    


ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ Ν.4093/12

 

Συνάδελφοι-σες,

Σε συνέχεια της πρώτης (25σέλιδης) ανακοίνωσης μας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας πριν από 10 ημέρες σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν με το Ν.4093/12 στο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς μας, σήμερα και μετά την έκδοση μιας σειράς απαράδεκτων διευκρινιστικών εγκυκλίων αλλά και Υπουργικών αποφάσεων επανερχόμαστε προσθέτοντας τα παρακάτω σημεία ώστε η ενημέρωσή σας να περιλαμβάνει και τις τελευταίες εξελίξεις.

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΒΑΕ – ΥΒΑΕ

     Α) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992

 

α) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Ορυχεία, Σταθμοί Παραγωγής και Δίκτυα), δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Έτος συμπλήρωσης του χρόνου Ασφάλισης και του Χρόνου στα ΥΒΑΕ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                   για όσους συμπληρώνουν             Χρόνο Ασφάλισης:20 έτη Χρόνο στα ΥΒΑΕ:16 έτη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ     για όσους συμπληρώνουν                                                      Χρόνο Ασφάλισης:15 έτη           Χρόνο στα ΥΒΑΕ:12 έτη

 
 
 

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

 

1997

50

55

 

1998

50 1/2

55

 

1999

51

55

 

2000

51 1/2

55

 

2001

52

55

 

2002

52 1/2

55

 

2003

53

55

 

2004

53 1/2

55

 

2005

54

55

 

2006

54 1/2

55

 

2007

55

55

 

2008

55

55

 

2009

55

55

 

2010

55

55

 

2011

55

55

 

2012

55

55

 

2013

57

57

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας χορηγείται σύνταξη μειωμένη κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Η ως άνω μείωση δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 ετών.

 

β) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Έτος συμπλήρωσης του χρόνου Ασφάλισης και του Χρόνου στα ΒΑΕ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                   για όσους συμπληρώνουν             Χρόνο Ασφάλισης:20 έτη Χρόνο στα ΒΑΕ:16 έτη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ     για όσους συμπληρώνουν                                                      Χρόνο Ασφάλισης:15 έτη           Χρόνο στα ΒΑΕ:12 έτη

 
 
 

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

 

1997

50

55

 

1998

50 1/2

55 1/2

 

1999

51

56

 

2000

51 1/2

56 1/2

 

2001

52

57

 

2002

52 1/2

57 1/2

 

2003

53

58

 

2004

53 1/2

58 1/2

 

2005

54

59

 

2006

54 1/2

59 1/2

 

2007

55

60

 

2008

55 1/2

60

 

2009

56

60

 

2010

56 1/2

60

 

2011

57

60

 

2012

57 1/2

60

 

2013

60

62

 

2014

60 1/2

 

 

2015

61

 

 

2016

61 1/2

 

 

2017

62

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας χορηγείται σύνταξη μειωμένη κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη. . Η ως άνω μείωση δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 ετών.

 

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 

α) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Έτος συμπλήρωσης των 15 ετών συν ασφάλισης εκ των οποίων 3/4 του χρόνου στα ΒΑΕ

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 
 
 

μέχρι 31.12.2012

15

11 1/4

60

 

από 1.1.2013 και μετά

15

11 1/4

62

 

 

 

β) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, (ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα) δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Έτος συμπλήρωσης των 15 ετών συν ασφάλισης εκ των οποίων 3/4 του χρόνου στα ΥΒΑΕ

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΤΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 
 
 

 

 

 

ΠΛΗΡΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ

 

μέχρι 31.12.2012

15

11 1/4

55

50

 

από 1.1.2013 και μετά

15

11 1/4

57

52

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για τη χορήγηση συντάξεως με τις διατάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή των υπερβαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 1000 ημερομίσθια στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ (αντίστοιχα), κατά την τελευταία 10 ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.                                                                                                                     Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που ασχολούνται σε εργασίες μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ από 1.1.2013 γνωστοποιήθηκε στους φορείς ασφάλισης με την υπ' αριθμ. Φ 80000/ οικ. 27040/1798/11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Ο/Η ασφαλισμένος (-η) έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα όταν έχει συμπληρώσει: τόσο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται).

Ο ασφαλισμένος μέχρι 31.12.1982 έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα όταν έχει συμπληρώσει τα 35 χρόνια ασφάλισης.

 

Ο/Η ασφαλισμένος (-η) έχει κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί (δηλαδή έχει «κλειδώσει») με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

 • Στις απλές περιπτώσεις, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.
 • Στις περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως με το καθεστώς των ΒΑΕ, ΥΒΑΕ, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης καθώς και του απαιτούμενου χρόνου στα ΒΑΕ, ΥΒΑΕ.
 • Στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1982 που ο χρόνος ασφάλισης παραμένει σταθερός (25 έτη) ενώ αυξάνεται το όριο ηλικίας, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας 60 ετών (για πλήρη) ή 55 ετών (για μειωμένη).
 • Στις περιπτώσεις μητέρων με τρία (3) παιδιά, χήρων πατέρων και διαζευγμένων που έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή ανίκανων παιδιών, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, την ύπαρξη των τριών παιδιών και στη περίπτωση των διαζευγμένων αυτοί να έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.
·   Στις περιπτώσεις ανδρών με 15 έτη ασφάλισης, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν κατοχυρώνεται γιατί σε κάθε χρονική στιγμή απαιτείται η συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας.
 
ΜΕΙΩΣΗ   ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ   ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ   
ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΑΣΧΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
 

1) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ    

 

Από 1/1/2013 μειώνονται οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή.

Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή και αθροιστικά (κύρια και επικουρική) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος αναπηρίας θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή.

 

Από 1000,01 έως 1500 μειώνονται κατά 5% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται 1000,01

Από 1500,1 έως 2000 μειώνονται κατά 10% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται 1425,01

Από 2000,1 έως 3000 μειώνονται κατά 15% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολοίπεται1800,01

Από 3000,01 και άνω μειώνονται κατά 20% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται 2550,01

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31/12/2012 σύνολο συντάξεων (δηλ. αφού έχουν ήδη γίνει οι προηγούμενες κρατήσεις των Ν.3863/2010 Ν. 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012

 

Από τις εν λόγω μειώσεις εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα.

Το εξωιδρυματικό επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους και μέλη των οικογενειών τους που έχουν :

 

 • ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΦΩΚΟΜΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΒΑΘΜΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%       ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Η ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ.
 • ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΛΑΜΑΤΟΣ ΓΑΛΗΣ.
 • ΑΤΕΛΗ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΟΣΤΕΟΨΑΘΥΡΩΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.

 

Οι δικαιούχοι για την χορήγηση του επιδόματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

 

2) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Α) Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 1/8/2010 και μετά (στους οποίους δεν έχει εκδοθεί μέχρι 12/11/2012 η Οριστική απόφαση χορήγησης του Εφάπαξ Βοηθήματος), το Εφάπαξ μειώνεται επί πλέον κατά 3,84 %.

Η μείωση του εφάπαξ βοηθήματος θα διενεργείται μετά την εφαρμογή των μειώσεων (που έχουν επιβληθεί στα εφάπαξ βοηθήματα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4024/2011 και όχι αθροιστικά)

Συγκεκριμένα στους συνταξιούχους που δεν έχει εκδοθεί η Οριστική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ και αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν:

 • Από 1/1/2010 έως 31/7/2010 η ποσοστιαία μείωση στο εφάπαξ είναι 25%
 • Από 1/8/2010 έως 31/12/2010 η ποσοστιαία μείωση εφάπαξ είναι αρχικά 25% και στο προκύπτον ποσό επιβάλλεται η μείωση 3.84%.
 • Από 1/1/2011 και μετά η ποσοστιαία μείωση εφάπαξ είναι αρχικά 30% και στο προκύπτουν ποσό επιβάλλεται η μείωση 3.84%.

Από 1/1/2014 σε όλους τους φορείς Πρόνοιας θα θεσπιστεί νέος τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ Βοηθήματος αφού εκδοθεί Υπουργική απόφαση μέχρι 31/12/2012 μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ)  

   ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Καταργούνται από 1/1/2013 τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα άδειας που καταβάλλεται στους συνταξιούχους από φορείς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης .

Κατ’ εξαίρεση σε όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα από 1/1/2013 χορηγείται:

 • Ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό εξωιδρυματικού επιδόματος και
 • Ως δώρο Πάσχα και επιδόματος Αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενο εξωιδρυματικού επιδόματος.

Επιπλέον το συνολικό ετήσιο ποσό (των ως άνω δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματα αδείας) επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξη.

 

4) ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3996/2011(Α’ 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ) καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

Συναδέλφισες –οι,

 1. 1)Όλα όσα περιλαμβάνονται σε αυτή την ανακοίνωση τα ενσωματώσαμε στην αρχική 25σέλιδη ανακοίνωση που αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας πριν 10 ημέρες. Με την συμπλήρωση θα τη βρείτε πλέον με περισσότερες σελίδες.
 2. 2)Στην αρχική ανακοίνωση στον πίνακα της σελίδας 13 που αφορά τις γυναίκες με ανίκανο τέκνο και τους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών και στον πίνακα της σελίδας 14 που αφορά τις μητέρες ή χήρους πατέρας με τρία τουλάχιστον παιδιά και τις γυναίκες με ανήλικο παιδί ή σύζυγο εκ παραδρομής αναφέρονται τα προηγούμενα όρια.

Στην ανακοίνωση που είναι στην ιστοσελίδα μας έχει γίνει η διόρθωση.

Επίσης έχουν συμπληρωθεί κάποια στοιχεία που είχαν παραληφθεί.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ image Sm

Στοιχεία Ομοσπονδίας

ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.-Κ.Η.Ε.

Member of ICEM & EMCEF, Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε.
Αριθ. Μητρ. Πρωτοδικείου Αθηνών 57
Αριθ. Απόφ. 262/27.02.1971
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 Αθήνα, Τ.Κ.104-32
ΤΗΛ. 210.5215.700 FAX:210.5235.996

Οι παρατάξεις στη ΓΕΝΟΠ
Οι τελευταίες φωτογραφίες
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στα new social media
Το κανάλι μας στο youtube Το κανάλι μας στο vimeo Το κανάλι μας στο google videos
  φωτογραφικό υλικό αρχεία pdf
  microbloging στο twitter η ομάδα μας στο facebook